Wykształcenie wymagane dla geodety

Geodeta jest odpowiedzialny za określenie dokładnej lokalizacji budynków i prawidłowej głębokości fundamentów budynków. Mogą również wskazywać na możliwe ograniczenia dla konkretnej nieruchomości. Mogą nawet zeznawać w sądzie w sprawie wykonywanej przez siebie pracy ankietowej. Geodeci określają również oficjalne granice lądowe i wodne dla dokumentów prawnych. Aby być geodetą, musisz być zorientowany na szczegóły, mieć dobre umiejętności wizualizacji i być sprawny fizycznie. Oto niektóre obowiązki zawodowe i wymagania dotyczące wykształcenia geodetów.

Obowiązki w pracy
Zadanie geodety polega przede wszystkim na wyznaczaniu granic nieruchomości. Dostarczają również ważnych danych do projektów budowlanych i tworzenia map. Ich praca często wiąże się z pomiarami kątów i odległości na lądzie, a także może pomóc w zapobieganiu sporom i przygotowaniu terenu pod budowę. Geodeci zwykle mają tytuł licencjata i pracują z wyrafinowaną matematyką i technologią. Są w stanie wykorzystać technologię satelitarną do pomiaru i mapy terenu. Ta pozycja wymaga wysokiego poziomu wytrzymałości fizycznej. usługi geodezyjne Konstancin-Jeziorna

Geodeta zarządza również małymi i dużymi projektami geodezyjnymi. Nadzorują wszystkie aspekty pracy, w tym redagowanie propozycji. Geodeci ściśle współpracują z innymi profesjonalistami, w tym inżynierami budownictwa, architektami krajobrazu, kartografami, fotogrametrami oraz urbanistami i urbanistami. Geodeta może być również geodetą granic lub geodetą, określając dokładną lokalizację nieruchomości i linii posesji.

Wymagane wykształcenie
Wykształcenie wymagane dla geodety to tytuł licencjata w zakresie geodezji, nauk geoprzestrzennych lub kartografii. W niektórych stanach geodeci muszą posiadać co najmniej świadectwo ukończenia szkoły średniej. Wymagania wstępne różnią się w zależności od uniwersytetu, ale zazwyczaj obejmują znajomość matematyki, fizyki i języka angielskiego. W zależności od stanu mogą istnieć również wymagania dotyczące ukończenia dodatkowego badania zewnętrznego. Licencjat z geodezji to dobry wybór dla każdego, kto chce zdobyć tytuł zawodowy w tej dziedzinie.

W większości stanów geodeci muszą posiadać tytuł licencjata z matematyki, nauk ścisłych lub inżynierii. Niektóre stany wymagają również od kandydatów ukończenia akredytowanego programu w celu uzyskania licencji zawodowej, ale nie wszystkie. W zależności od stanu, geodeci mogą być zobowiązani do zdania oddzielnego testu, jeśli posiadają tytuł licencjata w szkole akredytowanej przez ABET. Niemniej jednak wielu pracodawców poszukuje geodetów z dyplomem akredytowanym przez ABET.

Pensja
Geodeci zapewniają dokładne pomiary granic gruntów i nieruchomości. Dostarczają również danych dotyczących inżynierii i cech terenu. Geodeci przeprowadzają również badania historyczne dotyczące granic lądowych i zbierają informacje o długości i szerokości geograficznej. Oprócz dostarczania dokładnych danych geodeci mogą tworzyć szczegółowe mapy do różnych celów. Ich obowiązki wymagają również długich podróży, w tym pracy na odległych obszarach. Wynagrodzenie geodetów różni się znacznie w zależności od regionu i branży.

Firmy, które przeprowadzają ankiety, muszą dopasowywać tytuły stanowisk do tytułów stanowisk. Na przykład ankieta płacowa dla firmy budowlanej może obejmować stanowiska takie jak operator prasy, operator maszyny introligatorskiej i operator prasy litograficznej. W przypadku banku mogą to być tytuły takie jak kasjer, kasjer, menedżer konta i menedżer inwestycyjny. Ankiety muszą być przeprowadzane w określonym czasie, a spóźnione odpowiedzi mogą skutkować nieistotnością. Większość firm ma również sekretarza i prezesa, ale często w organizacji są też inne stanowiska administracyjne, takie jak dyrektor ds. zasobów ludzkich, systemów informatycznych i obiektów.